Pedagogie

Pedagogisch aanbod

Het bieden van ondersteuning aan kinderen en jongeren met problemen of moeilijkheden bij:


Emotionele problemen

Werken rond zelfvertrouwen, laag zelfbeeld, angsten, faalangst, somberheid, depressie, hechtingsproblemen, trauma, stress  …


Gedragsproblemen

Opvoedingsmoeilijkheden, agressie, pesten, problemen met gezag, problemen op school …


Rouw- en verliesverwerking

bijvoorbeeld na echtscheiding of overlijden


Relationele moeilijkheden

met leeftijdsgenootjes of gezinsleden, zoals pestproblematiek, moeilijk vrienden maken, ouder-kind relatie


Sociale vaardigheden en assertiviteitstraining

op een goede manier opkomen voor jezelf, leren nee zeggen, ….


Studiebegeleiding

Leren Leren, plannen, …


Ondersteuning

voor mensen met ASS, ADHD of andere ontwikkelingsstoornissen en hun omgeving


Omgaan met problemen

Scheiding, ziekte of beperking


Opvoedingsondersteuning en opvoedingsvragen

Ouderbegeleiding bij zindelijkheidsproblemen, slaapproblemen, gedragsmoeilijkheden, emotionele problemen, …

Wij werken vraaggestuurd

Staat u hulpvraag er niet tussen?

Aarzel niet om contact met ons op te nemen,

zo bekijken we samen wat we voor u kunnen betekenen.

Een eerste intake gesprek is vrijblijvend en gratis.


Voor meer informatie of een afspraak: info@praktijkputzeys.be